PHÀO CHỈ

OZ-A049

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-A045

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-A023

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C009

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C011

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C019

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C021

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C032

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C037

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C056

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C090

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C098

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C100

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C102

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C103

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C118

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C118

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C124

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-C139

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D001

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D005

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D006

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D008

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D011

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D057

Mã: Giá: Liên hệ

OZ-D059

Mã: Giá: Liên hệ

Phào chỉ 1

Mã: Giá: Liên hệ

Phào chỉ NT-3

Mã: Giá: Liên hệ

Phào chỉ KT-311

Mã: Giá: Liên hệ

KT-4

Mã: Giá: Liên hệ


Công trình đã thực hiện

Phào PU Dát Vàng

Phào PU Dát Vàng

Thi công phào chỉ dát vàng tại TPHCM, Bội Thất Trần Lê chuyên cung cấp phào chỉ PS, PU, sản phẩm chính hãng,uy tín chất lượng,thợ thi...

 
Tư vấn miễn phí 089 666 0688 - 096 227 2779